reliability test

reliability test
reliability test or reliability trial noun
A public test of the qualities of motor vehicles (now known as a rally)
• • •
Main Entry:rely

Useful english dictionary. 2012.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • reliability test — patikimumo bandymai statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Bandymai, kuriais nustatomi objekto arba jo elementų patikimumo parametrai. atitikmenys: angl. reliability test; reliability testing vok. Sicherheitsprüfungen, f;… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • reliability test — patikimumo bandymas statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. reliability test vok. Zuverlässigkeitsprüfung, f rus. испытание на надежность, n pranc. essai de fiabilité, m; essai de sécurité, m; test de sécurité, m …   Automatikos terminų žodynas

  • reliability test — patikimumo testas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Mokslinio tyrimo metodas, kuriuo galima gauti patikimus duomenis kartojant testą (kitą dieną ar vėliau) arba gautus tyrimo rezultatus lyginant su kitų tyrėjų gautais… …   Sporto terminų žodynas

  • reliability test programme — patikimumo bandymų planas statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Visuma taisyklių, kuriomis apibrėžiama objektų atrankos apimtis, bandymų atlikimo tvarka, jų užbaigimo kriterijai ir sprendimų priėmimas pagal bandymų… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • Ongoing reliability test — The ongoing reliability test (ORT) is a hardware test process usually used in manufacturing to ensure that quality of the products is still of the same specifications as the day it first went to production or general availability. The products… …   Wikipedia

  • field reliability test — naudojimo patikimumo bandymai statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Patikimumo bandymai, atliekami objektą naudojant. atitikmenys: angl. field reliability test vok. Betriebsversuche der Sicherheit, m rus. испытания на… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • laboratory reliability test — laboratoriniai patikimumo bandymai statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Patikimumo bandymai, atliekami laboratorijoje arba gamykloje. atitikmenys: angl. laboratory reliability test vok. Laboratoriumsversuche der Sicherheit …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • scope of reliability test — patikimumo bandymų apimtis statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Patikimumo bandymų plano duomenys, rodantys bandomųjų elementų skaičių, bendrąją bandymų trukmę išdirbio vienetais arba bandymų serijų skaičių. atitikmenys:… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • accelerated reliability test — spartieji patikimumo bandymai statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Laboratoriniai patikimumo bandymai, kurių metodai ir atlikimo sąlygos leidžia objekto patikimumo parametrų vertes gauti sparčiau negu atliekant… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • normal reliability test — normalieji patikimumo bandymai statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Laboratoriniai patikimumo bandymai, kurių atlikimo metodai ir sąlygos labai artimos objekto naudojimo sąlygoms. atitikmenys: angl. normal reliability test… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”